Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Vicon Gruber Agritech Cramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Hydrofox HQ 3800
5
Strautmann Hydrofox HQ 3800
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4896446 4896446
  8194 LK Veessen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Siloblitz 340KA
8
Strautmann Siloblitz 340KA
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4894044 4894044
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3.40 m³, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
2.962,83 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Silofarmer DP 560 HGL
3
Sonstige / Other Silofarmer DP 560 HGL
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4892549 4892549
  28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
7.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GDS Hoofcare E-Box GDS Hoofcare GDS Hoofcare GDS-E Box elektrischer Klauenpflegestand Klauenstand Klauenpflege Klauenpflegestand Behandlungsstand Rinder Klauenpflegestand
20
GDS Hoofcare E-Box GDS Hoofcare GDS Hoofcare GDS-E Box elektrischer Klauenpflegestand Klauenstand Klauenpflege Klauenpflegestand Behandlungsstand Rinder Klauenpflegestand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4886356 4886356
  93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
5.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volito
6
Volito
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά, 4887715 4887715
  92685 Floss, Γερμανία
5.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Galucho Galucho BPOH 1000
5
Galucho Galucho BPOH 1000
Γεωτρύπανα, 4886005 4886005
  39524 Schönhausen (Elbe), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
2.000 €
Δείτε αγγελία
Gebrauchte  A + B Leitplanken
14
Gebrauchte A + B Leitplanken
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4885973 4885973
  21258 Heidenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gerdemann Kadavercontainer 1140L
8
Gerdemann Kadavercontainer 1140L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους, 3218553 3218553
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 2000L
4
TOP-AGRO Wasserfass 2000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3168467 3168467
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.140 €
logo
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 3000L
4
TOP-AGRO Wasserfass 3000L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3171462 3171462
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.470 €
logo
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Wasserfass 2500L
4
TOP-AGRO Wasserfass 2500L
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 3171460 3171460
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.250 €
logo
Δείτε αγγελία
Jansen Erdbohrgerät Einmann Jansen EBG-100, 100+200mm Bohrer, 3 PS, Bohrgerät
6
Jansen Erdbohrgerät Einmann Jansen EBG-100, 100+200mm Bohrer, 3 PS, Bohrgerät
Γεωτρύπανα, 3047929 3047929
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
247,90 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agritech Angebots PREIS 10 Kälberiglus frei Haus geliefert.!!!!
3
Agritech Angebots PREIS 10 Kälberiglus frei Haus geliefert.!!!!
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2966272 2966272
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volmering Erdbohrer für Euroaufnahme
3
Volmering Erdbohrer für Euroaufnahme
Γεωτρύπανα, 3110296 3110296
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agritubel Sicherheits-Selbstfangfressgitter für Rinder & Kühe
3
Agritubel Sicherheits-Selbstfangfressgitter für Rinder & Kühe
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2558151 2558151
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Σχάρες τροφής
320 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Erdbohrer Bohrer Bodenbohrer bis 40cm Zapfwelle Neu
8
VEMAC Erdbohrer Bohrer Bodenbohrer bis 40cm Zapfwelle Neu
Γεωτρύπανα, 2539979 2539979
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Geo ATVauger ATV Quad Erdbohrer Erdbohrgerät Bohrer Bohrgerät
Βίντεο
6
VEMAC Geo ATVauger ATV Quad Erdbohrer Erdbohrgerät Bohrer Bohrgerät
Γεωτρύπανα, 2535021 2535021
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.386,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon KD 834.
9
Vicon KD 834.
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2496508 2496508
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dema Erdbohrer 300mm für Traktor, auch 150,220 & 350mm erhältlich
6
Dema Erdbohrer 300mm für Traktor, auch 150,220 & 350mm erhältlich
Γεωτρύπανα, 2375888 2375888
  19306 Neustadt Glewe, Γερμανία
576 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tanco I75 - Ballenteiler, Silo-Entnahmezange, HÄLT DIE FOLIE FEST!
5
Tanco I75 - Ballenteiler, Silo-Entnahmezange, HÄLT DIE FOLIE FEST!
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2767746 2767746
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Διαχωριστής δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
3
Weidezelt 7,20 x 4,00 m
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2895133 2895133
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
1.756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kälberhütte Kälberbox  Kälberiglu Großraumiglu Stalleinrichtung Stalleinrichtungen
7
Kälberhütte Kälberbox Kälberiglu Großraumiglu Stalleinrichtung Stalleinrichtungen
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2597751 2597751
  26655 Westerstede, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Στέγαση μοσχαριών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volmering Rinderfang- und Behandlungsstand
5
Volmering Rinderfang- und Behandlungsstand
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 2605060 2605060
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teagle Telehawk Einstreugerät
Βίντεο
4
Teagle Telehawk Einstreugerät
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2604008 2604008
  48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mammut Kuilhapper DEMO
5
Mammut Kuilhapper DEMO
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 2450815 2450815
  2957 BB Nieuw Lekkerland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1488