Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εξοπλισμός στέγασης ζώων/τεχνολογία βοσκοτόπων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Kuhn Vicon Gruber Agritech Cramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BvL SZ H 180
8
ΝΈΑ BvL SZ H 180
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4811487 4811487
  48341 Altenberge, Γερμανία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.426,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Greifschaufel 1,8m
5
ΝΈΑ Stoll Greifschaufel 1,8m
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4810961 4810961
  83556 Griesstätt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Εκφορτωτής και τροφοδότης
1.974,79 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Kipp-Trogtränke
4
ΝΈΑ DeLaval Kipp-Trogtränke
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810344 4810344
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
660 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Vorhang Offenstall
4
ΝΈΑ DeLaval Vorhang Offenstall
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810335 4810335
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Kaltbelüftung
7
ΝΈΑ Sonstige / Other Kaltbelüftung
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810319 4810319
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Τραβέρσα σύσφιξης
1.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Mini Schwingbürste
ΝΈΑ DeLaval Mini Schwingbürste
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810311 4810311
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
715 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DeLaval Pfähle 8x8
2
ΝΈΑ DeLaval Pfähle 8x8
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810308 4810308
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Είδος εγκατάστασης: Λοιπά
50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Altec Strohabrollger
ΝΈΑ Sonstige / Other Altec Strohabrollger
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4810283 4810283
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Polycrok 2050
4
ΝΈΑ Kuhn Polycrok 2050
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4810229 4810229
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 m³
1.200 €
logo
Δείτε αγγελία
 1 NEDAP VERSTELLMOTO
ΝΈΑ 1 NEDAP VERSTELLMOTO
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810205 4810205
  25899 Niebüll, Γερμανία
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 1 NEDAP DOSIEREINHEI
ΝΈΑ 1 NEDAP DOSIEREINHEI
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810204 4810204
  25899 Niebüll, Γερμανία
189 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 1 NEDAP DOSIEREINHEI
ΝΈΑ 1 NEDAP DOSIEREINHEI
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810203 4810203
  25899 Niebüll, Γερμανία
185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 FUTTERTRANSPORTWAGEN
ΝΈΑ FUTTERTRANSPORTWAGEN
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4810199 4810199
  25899 Niebüll, Γερμανία
210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann HYDROFOX HK 2
ΝΈΑ Strautmann HYDROFOX HK 2
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4810195 4810195
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Hydrofox HVG
7
ΝΈΑ Strautmann Hydrofox HVG
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4810188 4810188
  27442 Gnarrenburg-Kuhstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
1.500 €
logo
Δείτε αγγελία
TAD-LEN Tractor auger 500 mm/Ahoyador para tractor/Świder
6
ΝΈΑ TAD-LEN Tractor auger 500 mm/Ahoyador para tractor/Świder
Γεωτρύπανα, 4810146 4810146
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
869,68 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Lely Discovery
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4809698 4809698
  36163 Poppenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
5.500 €
Δείτε αγγελία
 Hoftrac Blockschneider 1200mm
8
ΝΈΑ Hoftrac Blockschneider 1200mm
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809614 4809614
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
433,63 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann CM2 GXV 160
19
ΝΈΑ Westermann CM2 GXV 160
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4809400 4809400
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking Silokamm DA 3600
9
ΝΈΑ Siloking Silokamm DA 3600
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809271 4809271
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
4.336,28 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 R&S Paddock Cleaner PC500
11
ΝΈΑ R&S Paddock Cleaner PC500
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4809191 4809191
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
3.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 R&S Paddock Cleaner PC550 mit HV/Euro
8
ΝΈΑ R&S Paddock Cleaner PC550 mit HV/Euro
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή, 4809187 4809187
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
3.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
S V D - Wasserfaß - 3000 Liter m. Tränkebecken 3000 Liter mit Tränkebecken und Fahrwerk
16
ΝΈΑ S V D - Wasserfaß - 3000 Liter m. Tränkebecken 3000 Liter mit Tränkebecken und Fahrwerk
Βαρέλια νερού/Ποτίστρες νερού βοσκότοπων, 4809163 4809163
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Οπίσθια υποστήριξη, Εγκατάσταση σκάφης ποτίσματος, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Τύπος: Χάλυβας, Ελαστικά: 10.0-75 x 15
2.512,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fella SD 125
9
ΝΈΑ Fella SD 125
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4809097 4809097
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
796,46 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BvL TOPSTAR 195 DW
4
ΝΈΑ BvL TOPSTAR 195 DW
Εκφορτωτές/τροφοδότες, 4808768 4808768
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Τεμαχιστής ενσιρωμένων δεματίων
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1513